Hassas tarım uzay desteğiyle gelişiyor

 Hassas tarım uzay desteğiyle gelişiyor

TÜBİTAK Uzay ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yürüttüğü GAP Bölgesi’nde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi, bölgede yapılan tarıma uzay teknolojileriyle destek vermeye devam ediyor.

Bu projeye destek vermeleri neticesinde ise gübre kullanımında yüzde 25 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Uzay teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, başlıca geçim kaynaklarından biri olan tarımda, geliştirdiği teknolojileri bu alanda kullanarak verimliliğin artmasını sağlıyor.

TÜBİTAK Uzay’dan edinilen bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi Hassas Tarım Projesi kapsamında yatırımlar yapıyor. Bu yolla da öncelikle gübre olmak üzere doğru miktarda tarımsal girdiyi, doğru zamanda doğru oranda uyguluyor.

En iyi verim oranlarına ulaşabilmek için hassas tarım çalışmaları da bu yolla yürütülüyor.

Hassas tarım için özel yerli yatırım

GAP Hassas Tarım Projesi’nin ilk aşaması olarak TÜBİTAK Uzay ve HAVELSAN işbirliğine gitti.

Başta Göktürk 2 olmak üzere, Avrupa Birliği ve NASA’ya ait çok sayıda elektro-optik ve Sentetik Açıklıklı Radar uydulardan bölgenin görüntüleri toplandı. Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı’na ait uçaklara takılı hiperspekral kamerayla Harran Ovası’nda belirlenen pilot alanın farklı tarihlerde hava fotoğrafları çekildi.

Havadan veri toplamayla eş zamanlı yerden veri toplama faaliyetleri de yürütülerek buğday, mısır ve pamuk ürünlerinin farklı evrelerine ait izgesel yansımaları ölçüldü.

Proje kapsamında, uydu ve iHA görüntüleri kullanılarak değişken oranlı taban ve üst gübreleme, ürün deseni haritası, ürün rekolte tahmini, yabancı ot tespiti, ürün verim haritası, toprak besin haritaları gibi konularda analiz ve araştırma faaliyetleri sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalarla Türkiye’nin gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı sunularak tarımın ekolojik etkisinin azaltılması hedefleniyor.

GAP Hassas Tarım Projesi, Türkiye’deki tarımsal faaliyetlerin Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu bir şekilde yürütülmesine imkan veriyor.

Gübre kullanımında yüzde 25 tasarruf hedefi

Tarımsal üretimdeki verimliliği teknoloji kullanımıyla artırmayı hedefleyen projede geçen yıl ikinci aşamaya geçildi.
Projenin ikinci aşamasında gübreleme uygulamaları yapılarak en yüksek maliyetli girdi olan gübre kullanımında yüzde 25 tasarruf sağlanması hedeflendi.

 

TÜBİTAK ülke kalkınmasına destek olmaya devam ediyor.

Batman Üniversitesince hazırlanan, petrol kuyularında oluşacak olası sızma veya arızaların anında tespit edilerek, petrol verimliliğinin artırılmasını sağlayacak proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

TÜBİTAK ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından son dönemde yürütülen çalışmalarla, gelişen teknolojiyi de yanına alarak tarım ve sanayide önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Gökhan Kaya

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir